Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Błędy w serwisie

Drukuj

W związku z zawieszeniem działalności firmy hostingowej, zmuszeni zostaliśmy do przeniesienia serwisu na inny serwer. Jak łatwo zauważyć ta strona ma duże mankamenty uniemożliwiające czytanie treści. Pracujemy nad przywróceniem pełnej funkcjonalności archiwalnego serwisu. Prosimy o cierpliwość.

 

Drukuj

Dos?ownie trzy dni temu zosta?em obdarowany najnowsz? prac? ksi?dza infu?ata Mieczys?awa Jzefczyka: KO?CI? I SPO?ECZE?STWO W PRUSACH KRZY?ACKICH. TEKSTY ?RD?OWE DO DZIEJW CHRZE?CIJA?STWA W POMEZANII I POGEZANII.

 

Uroczystości ku czci Bolesława Nieczuja Ostrowskiego w Elbl?gu i nie tylko.

Drukuj

.

 

Dziewi?ta rocznica ?mierci Boles?awa Nieczuja-Ostrowskiego uczczona.

Drukuj

Kilkadziesi?t osb zebra?o si? na elbl?skim cmentarzu przy ulicy Agrykola, by uczci? dziewi?t? rocznice ?mierci mojego Dziadka i Genera?a w dniu 13 lipca. By?o mi bardzo mi?o, ?e sygna? o spotkaniu nadszed? z Ratusza i ca?o?? by?a skoordynowana.

 

Migracje i kryzys uchod?czy w Europie. Rzeczywisto?? i wyzwania,

Drukuj

Kryzys migracyjny dotyka nas ju? od wielu lat. Najpierw Czeczeni, potem Ukrai?cy uciekaj?cy przed wojn? i przede wszystkim szukaj?cy nowego startu w ?yciu. A teraz zalew islamski atakuj?cy Europ? po?udniow? i zachodni?. Na pytania o problem jedn? z odpowiedzi jest praca zbiorowa pod redakcj? elbl??anina, Edwarda Jaremczuka, w ktrej znalaz? si? tak?e mj esej o wsp?pracy mi?dzynarodowej III LO. Oto, co autor pisze o opracowaniu:

 

Drukuj

a po prawdzie ju? si? dzia?o i dzia? b?dzie.

 

"Synowie" i "Bracia" gotowi.

Drukuj

1 wrze?nia. To ju? 78 lat, od czau, kiedy z lotniska Eichwalde w Elbingu wystartowa?y Ju-87, by zaatakowa? mosty w Tczewie. Par? dni p?niej, 5 wrze?nia, porucznik Boles?aw Nieczuja-Ostrowski wraz ze swoj? 5 kompani? 115 rezerwowego pu?ku piechoty, 41. Rezerwowej Dywizji Piechoty rozpocz?? swj szlak bojowy (Porucznicy 1939).

30 sierpnia sko?czy?em pisa? "Braci" - drug? po "Synach" cz??? opowie?ci o pocz?tkach Elbl?ga. Wydaje obie "Bellona" - potentat w obszarze ksi??ek historycznych. Wg zapowiedzi wydawcy, maj? si? pokaza? w pierwszej po?owie 2018 roku. Du?o historii, dramatycznych zwrotw akcji, krew, cierpienie, mi?o??, polityka i walka w najczystszej postaci. Mam nadziej?, ?e tak?e b?dzie si? podoba?.

 

6 lipca 2017. Prezydent Trump w Warszawie.

Drukuj

Troch? si? zastanawia?em, gdy dosta?em propozycj? wyjazdu na spotkanie z prezydentem USA w Warszawie. Wcze?niej chcia?em go zaprosi? na golfa w Sand Valley, lecz niestety czasu nie by?o, poza tym w?asne partykularyzmy musia?y ust?pi? przed sprawami wielkiej wagi.

 

"Wpisani w histori?" - przesz?o?? odkryta w Tolkmicku.

Drukuj

Pi?tkowe popo?udnie 16 czerwca sp?dzi?em pracowicie i z wielk? przyjemno?ci? w Muzeum Regionalnym w Tolkmicku, gdzie stowarzyszenie Pogrodzie dla przysz?o?ci zorganizowa?o wystaw? pt. Wpisani w histori?, ktrej spor? cz??? stanowi?y eksponaty po?wi?cone Boles?awowi Nieczuja-Ostrowskiemu.

 


Strona 1 z 28

Nowa książka

Nagroda Jury 2015


Książka roku 2010


Start