Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Uwaga
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Email Drukuj PDF

W sobot?, wraz z dwoma kolegami, odwiedzi?em Ostrd?, by po raz kolejny przyjrze? si? drugiej pod wzgl?dem wielko?ci takiej imprezie militarnej. Sporo si? zmieni?o wydaje si?, ?e zaproponowany przez MON i organizatorw kierunek jest s?uszny.

Z oczywistych wzgl?dw Ostrda nie mo?e i nie powinna konkurowa? z wrze?niowymi targami w Kielcach. Tam sprzedaje si? i kupuje bro?, do ktrej dost?p w Polsce jest wci?? bardzo ograniczony (w?adzuchna wci?? boi si? obywateli duch socjalizmu wype?nia warszawskie urz?dy), wiadomo firmy licz? koszty, a poniewa? nie mo?na zaproponowa? broni strzeleckiej obywatelom, wi?c handlowanie w Ostrdzie ograniczono do minimum.

Wielkim atutem jest za to ?cie?ka historyczno - patriotyczna. Zwiedzaj?cy trafiaj? na ustawione w chronologicznym porz?dku stanowiska grup rekonstrukcyjnych pokazuj?cych ?ycie i walk? w dawnych czasw. Jest wi?c dru?yna z pocz?tkw Pa?stwa Polskiego (Lechickiego) szkolna wycieczka z wypiekami na twarzach podziwiaj?ca m?odych ludzi w strojach opowiadaj?cych o uzbrojeniu, taktyce walki, ?yciu w tamtych czasach. Mo?na wzi?? bro? do r?ki, w?o?y? he?m, pomacha? mieczem, wystrzeli? strza??. Dalej rycerstwo spod Grunwaldu wraz z krlem Jagie???, nasza fantastyczna husaria i piechota, s? ?o?nierze Ko?ciuszki i bohaterowie spod Olszynki Grochowskiej, czy wreszcie obozowisko powsta?cw styczniowych, wraz z niewiastami uzbrojonymi w pistolety.

Dalej b??kitna armia genera?a Hallera, legioni?ci Pi?sudskiego, obro?cy Warszawy z 1920 roku z le??cymi trupami bolszewikw. Przepi?knie odrestaurowany TKS z za?og?, stanowisko ?o?nierzy wrze?nia z 37mm armat? Boforsa, ?o?nierze Brygady Karpackiej z Tobruku i II Korpusu z W?och, czo?gi dywizji pancernej genera?a Maczka, Hurricane dywizjonu 303 i lotnicy z dywizjonw bombowych. Wreszcie powsta?cy warszawscy i le?ne obozowisko oddzia?w walcz?cych z sowiecko komunistyczn? plag?.

Do tego ca?a masa pi?knie wydanych materia?w publicystycznych, plansze z opisami i niezwykle zaanga?owani w to co robi? ludzie. Historia i patriotyzm w jednym. W przysz?ym roku tak?e uczniowie elbl?skich szk? powinni stawi? si? w Ostrdzie.

Oczywi?cie nie zabrak?o wojska i organizacji pro obronnych. W tym roku by?o 100% wi?cej maszyn lataj?cych (SW-4 i G?uszec), sporo wyspecjalizowanych pojazdw wojskowych. A wi?c bateria Kongsbergw z dywizjonu rakietowego ( ma by? zakupiony kolejny), radary NUR-15, wyrzutnia rakietowa Poprad na podwoziu AMZ Kutno, czo?gi Leopard z Brygady z Weso?ej (pozdrowienia dla pu?kownika Rydza), Rosomaki, wiele wozw wyspecjalizowanych. Wielu specjalsw pod broni?, wreszcie dwch ch?opakw z OT z powierzonymi im MSBS-ami (na razie ?wicz? z Berylami).

Skoro wi?c broni nie mog? kupi? obywatele (a jest to podstawowa wolno?? obywatelska, ktra powinna by? zagwarantowana konstytucyjnie) by si? broni? (jak przed muzu?ma?skimi bandytami z Londynu), to charakter demonstracyjno patriotyczny jest dobrym kierunkiem. Oczekuj?, ?e w przysz?ym roku b?dzie jeszcze ciekawiej.

{gallery}2017/24{/gallery}

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież