Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Uwaga
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
Start Nowiny 6 lipca 2017. Prezydent Trump w Warszawie.

6 lipca 2017. Prezydent Trump w Warszawie.

Email Drukuj PDF

Troch? si? zastanawia?em, gdy dosta?em propozycj? wyjazdu na spotkanie z prezydentem USA w Warszawie. Wcze?niej chcia?em go zaprosi? na golfa w Sand Valley, lecz niestety czasu nie by?o, poza tym w?asne partykularyzmy musia?y ust?pi? przed sprawami wielkiej wagi.

Podr? zorganizowa?o biuro poselskie pos?a Jerzego Wilka. O 6 rano, dwa komfortowe autokary elbl?skiego PKS-u ruszy?y do Warszawy. Moje obawy na temat wyjazdu zwi?zane by?y z komfortem i czasem podr?y oraz konieczno?ci stania, a potem chodzenia przez wiele godzin w niepewnej pogodzie. W autokarze pojawi?a si? informacja czego nie wolno bra?, wi?c na postoju rozbroi?em pi?kn? flag? i jedynie materia plus woda zosta?y zabrane.

Wielu b?dzie mwi? o organizacji wizyty, chwal?c jak to by?o fajnie. A ja powiem, ?e by?o po warszawsku, czyli dziadowsko. Jak wida? na zdj?ciach, na bramkach kontrolnych przy ulicy Bonifraterskiej (S?d Najwy?szy) by?o t?oczno, brak informacji (i toalet), prawie dwie godziny stania, w ktrych pchany przez t?um ludzi z zaproszeniami na spotkanie przenios?em si? mo?e o 10 metrw. Wszystko to sz?o tak powolnie, a przecie? mo?na by?o pomy?le? i przygotowa? znacznie wi?cej punktw kontroli. Zrezygnowany odszed?em i do??czy?em do reszty elbl??an. Kolejne d?ugie minuty czekaj?c na przejazd kolumny, wreszcie wiadomo??: wpuszczaj?, kiedy przemwienie si? zacz??o. I sta? si? cud: krtka, sprawna kontrola i po trzech minutach by?em w ?rodku.

Stoj?c w t?umie by?em ?wiadki reakcji ludzi na przechodz?cych pos?w i senatorw. Okrzyki:

- Z?odzieje! Z?odzieje!

- Targowica!

I bardziej dobitne towarzyszy?y pojawieniu si? Schetyny, Petru, Kosiniaka et consortes. Faktem jest, ?e wszyscy pos?owie mogli zaprosi? jak?? grup? ludzi, lecz zapewne tylko zwolennicy Solidarno?ci i PiS-u stawili si? w znacznej liczbie.

Zgrzytem w protrumpowskiej atmosferze by?o pojawienie si? tu? obok kilkuosobowej grupki lewackiej, ktrzy najpierw pokazywali arkusze ze zdj?ciem D.Trumpa i napisem Niech ?yje, ktre by?o jedynie przykryciem napisu Fuck US Zaraz te? pojawi?a si? policja i pocz??a legitymowa? delikwentw.

Samo przemwienie wywar?o nie tylko na mnie wielkie wra?enie. Donald Trump mwi? ze swad? (cho? oczywi?cie korzysta? z promptera), swobodnie, a jego my?l wyra?a?a poparcie dla naszej cz??ci Europy i Polski. Wa?ny by? fragment o Powstaniu Warszawskim, o bezprzyk?adnym patriotyzmie walcz?cych o Aleje Jerozolimskie przeno?ni? podkre?laj?c? naszego ducha ale i podobnego ducha ameryka?skiego, co jest baz? dla zacie?niania wsp?pracy w obliczu Rosyjsko Niemiecko Francuskich knowa?. Podpisanie wst?pnych umw na Patrioty i Homary da amerykanom oczywi?cie du?o kasy, ale otrzymanie najnowszej generacji obu systemw, rwnolegle z armi? USA jest wa?nym i czytelnym znakiem.

Oczywi?cie, trzeba czeka? na konkrety, na offset itd., ale pocz?tek wygl?da nie?le. Tak naprawd? jedynie Prezydent Duda i kilku wtajemniczonych znaj? te szczeg?y i wiedz?, czy Jankesi na nas naprawd? stawiaj?, jako dywersanta w Europie, czy jest to taka gierka, jak za czasw nies?awnego Obamy.

Po wyst?pieniu d?ugi i m?cz?cy przemarsz i przejazd pod Stadion Narodowy na piknik militarny. Uwaga: wielu Warszawiakw chyba niezbyt cz?sto si? myje! Siedemset autokarw, wielotysi?czny t?um, sprz?t bojowy, namioty informacyjne i medialne, pokazy historyczne, cuchn?ce toitoie.

Ze sprz?tu, ktre wystawia?a 1.Brygada z Weso?ej (p?k. Jana Rydza) odnotowa? trzeba Leoparda 2A5, PT-91 Twardy, Rosomaki, wyrzutni? min Baobab, Poprada i stacje radiolokacyjne So?a i Nur. Dodatkowo 120 mm mo?dzierz Rak, armatohaubica Krab, MRAP-y i uzbrojone Humvee. Amerykanie pokazali 2 Straykery, w tym jeden z armat? 105mm, Brytyjczycy opancerzone IVECO, a Rumuni podwjnie sprz??one dzia?ko Oerlikon 35mm. Do tego r?ne formacje mi?dzynarodowe, specjalsi, OT. Atmosfera bardzo lu?na, ?o?nierze, zw?aszcza ameryka?scy wyluzowani i dobrze si? bawi?cy, z ksi??kami Poland pod pach? zapewne ze zdumieniem odkrywaj?cy, ?e w cywilizowanym kraju ich tak lubi?.

Z pokazw historycznych niesamowity by? pokaz husarii nasi sojusznicy ogl?dali to z otwartymi ustami. Do tego interesuj?cy sprz?t, jak czo?g Renault FT-17, dwa TKS-y, Universal carier, Sherman Grizzli.

Wszystko to mo?na by?o ogl?da? w Ostrudzie, ale ch?? pokazania naszej historii i wsp?czesno?ci wojskowej jest jak najbardziej pozytywna.

Podsumowuj?c: to by? bardzo wa?ny i historyczny dzie?, tak?e w wymiarze osobistym, cho? pocz?tek nieciekawy i warszawka sporo krwi mi napsu?a. Ale jest szansa, ?e nawet w tym mie?cie co? zacznie si? zmienia? na lepsze.

{gallery}2017/27{/gallery}

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Start Nowiny 6 lipca 2017. Prezydent Trump w Warszawie.