Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Uwaga
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
Start Nowiny "Wpisani w histori?" - przesz?o?? odkryta w Tolkmicku.

"Wpisani w histori?" - przesz?o?? odkryta w Tolkmicku.

Email Drukuj PDF

Pi?tkowe popo?udnie 16 czerwca sp?dzi?em pracowicie i z wielk? przyjemno?ci? w Muzeum Regionalnym w Tolkmicku, gdzie stowarzyszenie Pogrodzie dla przysz?o?ci zorganizowa?o wystaw? pt. Wpisani w histori?, ktrej spor? cz??? stanowi?y eksponaty po?wi?cone Boles?awowi Nieczuja-Ostrowskiemu.

Zaproszenie dosta?em znacznie wcze?niej, od cz?onkw Denara, ktry by? jednym z wsp?organizatorw wystawy. Poza tym, te tereny maj? pewn? magi?, nie tylko zwi?zan? z pi?knymi widokami i ciekawymi lud?mi.

Dlaczego Tolkmicko i Pogrodzie? Tam w?a?nie ulokowane s? pocz?tki historii cz??ci mojej rodziny oraz by?ych ?o?nierzy 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, ktrzy przenie?li si? spod Krakowa, by zmyli? ?cigaj?c? ich komunistyczn? i sowieck? bezpiek?. Do 1949 roku w Nowym Ko?ciele (czyli obecnym Pogrodziu) tworzyli oni Sp?dzielni? Gospodarczo-Spo?eczn?, ktrej sukces tak bardzo k?u? socjalistw w oczy, a? zniszczyli j?. Tu, twardzi ludzie budowali Polsk? na Ziemiach Odzyskanych, walcz?c nie tylko z przyrod? i wrogo?ci? w?adzy ludowej, lecz tak?e z szabrownikami, niemieckimi i sowieckimi maruderami i niech?ci? pozostaj?cych wci?? Niemcw. Wiele z tych spraw znajdziecie Pa?stwo w ksi??ce Pu?kownicy 1944. Nowe ?ycie.

Wsp?czesne Pogrodzie to wie? czysta, gospodarna, bogata zaradno?ci? i pomys?owo?ci? mieszka?cw, ktrzy w udany sposb zdobywaj? fundusze na coraz to nowe pomys?y. Tu mieszkaj? tak?e potomkowie osadnikw ze 106. Dywizji, z ktrych wielu (o czym wiem z wczorajszych rozmw), za swj wysi?ek i przywi?zanie do tradycyjnych warto?ci, sp?dzi?o d?ugie miesi?ce i lata w ubeckich kazamatach. Sam ch?tnie znowu tam pojad?, by porozmawia? o tamtej trudniej i chwalebnej przesz?o?ci.

St?d te? moja pro?ba do NICH, aby spisali te wspomnienia, nagrali je na smartfonach, opublikowali w sieci. Aby zebrali dokumenty i fotografie i upublicznili je. To w?a?nie jest z?otem, ktre posiadaj? w zakamarkach pami?ci i domw, ktre trzeba pokaza? ?wiatu.

{gallery}2017/25/1{/gallery}

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Start Nowiny "Wpisani w histori?" - przesz?o?? odkryta w Tolkmicku.