Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Uwaga
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym, czyli 19 maja, odby?y si? miejskie eliminacje wiedzy o ?yciu, dzia?alno?ci i epoce genera?a Boles?awa Nieczuja-Ostrowskiego.

Dosta?em zaproszenie do Zespo?u Szk? In?ynierii ?rodowiska i Us?ug do udzia?u w konkursie szk? ponadgimnazjalnych, w charakterze jurora. Kilkunastu uczniw rozwi?zywa?o przygotowany wcze?niej test, zawieraj?cy oprcz informacji biograficznych tak?e fotografie, przyk?ady uzbrojenia czy oznaczenia stopni wojskowych. Oprcz tego oceniali?my dziesi?? plakatw (kilka naprawd? dobrych) i wreszcie obejrzeli?my prezentacje po?wi?cone Bohaterowi obchodw.

Nie powinienem ujawnia? nazwisk zwyci?zcw w poszczeglnych kategoriach stanie si? to pierwszego czerwca na uroczysto?ciach miejskich. Lecz z przyjemno?ci? powiem, ?e zdecydowana wi?kszo?? uczestnikw naprawd? nie?le przygotowa?a si? do konkursu, a plakaty naprawd? podoba?y mi si?. W zwi?zku z tym, je?eli t? notk? czyta? b?d? w?odarze Elbl?ga, mam propozycj?, by najlepsze postery wydrukowa? w pe?nym formacie i rozwiesi?, a zwyci?sk? prezentacj? opublikowa? na oficjalnej stronie miasta.

{gallery}2017/23/2{/gallery}

{gallery}2017/23/{/gallery}

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież