Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Uwaga
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

a po prawdzie ju? si? dzia?o i dzia? b?dzie.

W dniu wczorajszym, a dok?adniej 28 wrze?nia 2107 roku miasto Elbl?g uczci?o swojego honorowego obywatela w sposb szczeglny. O godzinie 8.15, w parku nosz?cym od kwietna imi? Genera?a odby?o si? uroczyste ods?oni?cie tablicy pami?tkowej po?wi?conej Dziadkowi. Samego aktu ods?oni?cia dokona?a crka Wanda, a przemawiali mi?dzy innymi Panowie: Prezydent Witold Wrblewski oraz Przewodnicz?cy Rady Miasta - Marek Pruszak.

Kolejny punkt, to uroczysta sesja Rady Miasta, w czasie ktrej przez aklamacj? przyj?to okoliczno?ciow? uchwa??. Mia?em przyjemno?? wyg?osi? przemow? prezentuj?ca sylwetk?. Nast?pnie wielu zaanga?owanym osobom wr?czono pami?tkowe medale, a nast?pnie odby? si? koncert w wykonaniu uczniw elbl?skich szk? oraz orkiestry 16 DZ.

Ca?o?? oprcz podnios?ej atmosfery by?a bardzo sympatyczna i co nale?y przyzna? dobrze zorganizowana. Pojawi?o si? te? sporo informacji medialnych jak:

A w odleg?ych Proszowicach odby? si? bieg. Oto relacja.

W planach jest tak?e sympozjum historyczne w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie (5 pa?dziernika) a tak?e z serii Elbl?g na du?ym ekranie pokaz nieznanych filmw po?wi?conych mojemu dziadkowi zapowiedziany na 8 listopada na godzin? 18 po??czony z okoliczno?ciow? wystaw? w ?wiatowidzie.

{gallery}2017/29/1{/gallery}

Foto E.Jaremczuk

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież