Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kania, Targalski i Marosz o resortowych dzieciach po raz trzeci.

Drukuj

Du?o czasu zabra?o mi przeczytanie solidnego dzie?a (714 stron) wydanego w ubieg?ym roku przez FROND?, jako ?e rzecz i obszerna, i wiadomo?ci zawarte w niej poruszaj?ce, i ?e j?zyk wypowiedzi nie z tych najlepszych.

 

2017 - rok Boles?awa Nieczuja-Ostrowskiego w Elbl?gu.

Drukuj

Rada Miasta Elbl?ga, jednog?o?nie uzna?a 2017 rokiem mojego Dziadka, Boles?awa Nieczuja-Ostrowskiego, honorowego obywatela Elbl?ga.

 

Pi?kna jesie?, pi?kny sport

Drukuj

Od dwch dni mo?emy cieszy? si? w Elbl?gu pi?kn?, jesienn? pogod?. Wreszcie nie wieje, nie pada deszcz ani ?nieg, nie ma te? b?ota. A w Sand Valley Golf & Country Club pustki i do tego wyprzeda?e. Idealne warunki do rozegrania co najmniej 9 do?kw bez t?oku, w idealnych okoliczno?ciach przyrody. Relaks psychiczny ogromny, przyjemno?? wielka gdy okazuje si?, ?e cia?o pami?ta wytrenowane ruchy i pomimo d?ugiej przerwy w grze wyniki nie s? najgorsze.

 

Drukuj

Tyle czekali?my na film Wojciecha Smarzowskiego. Powinien ukaza? si? wiele lat temu, by wstrz?sn?? zgnu?nia?ymi i przywrci? pami?? o Kresach, o wielokrotnym ludobjstwie, ktrego do?wiadczyli Polacy w czasach II Wojny, ale te? przed ni? i po niej.

 

Drukuj

Podr? z Uhtredem z Bebbamburga poma?u ko?czy si?, cho? na horyzoncie, we mgle przysz?o?ci wida? cz??? dziesi?t?. Uhtred starzeje si? (podobnie jak autor cyklu), wi?c tempo zdarze? wyra?nie zwalnia, cho? problemy jak zwykle s? powa?ne.

 

Wernisa? Zbigniewa Szmur?y

Drukuj

Znany elbl?ski artysta, Zbigniew Tomasz (co podkre?la) Szmur?o, dumny z ormia?skich przodkw, przedstawi? w czwartkowy wieczr ekspozycj? swoich klimatycznych, tryskaj?cych energi? prac.

 

Drukuj

Janusz Bieszk kontynuuje swoj? seri? o najstarszej historii Lechii w tomie :Chrze?cija?scy Krlowie Lechii.

 

2016. MSPO w Kielcach. Wra?enia.

Drukuj

Tegoroczny Mi?dzynarodowy Salon Przemys?u Obronnego zapowiadano jako rekordowy. Czy tak naprawd? by?o?

 

Drukuj

To jedna z najkrtszych ksi??ek w serii (337 stron) i zapewne najspokojniejsza. G?wny bohater, czyli Uhtred z Bebbanburga jest cierpi?cym z powodu zadanej mu przez miecz lodow? furi? rany: przeszywaj?cej blem, ciekn?cej krwi? i rop?, cuchn?cej. Wprawdzie porusza si?, ale z wielkim trudem, ka?da czynno?? okupiona jest cierpieniem.

 


Strona 4 z 28

Nowa książka

Nagroda Jury 2015


Książka roku 2010


Start