Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Drukuj

Ok?adka ksi??ki, opisanej przez The Sunday Times jako bestseller, do?? dobrze oddaje jej tre??. Uhtred z Bebbanburga jest ju? starym (jak na kategorie ?redniowieczne) cz?owiekiem, siwow?osym, lecz nadal piel?gnuj?cym w sobie swe ??dze i nami?tno?ci.

 

Drukuj

Moje ulubione wydawnictwo, czyli ERICA, w ci?gu kilku lat wyda?o szereg ksi??ek jednego z najpopularniejszych pisarzy historycznych, czyli Bernarda Cornwella. W?rd nich jest pi?? cz??ci z serii The Last Kingdom (Ostatnie krlestwo). Niestety, post?py w t?umaczeniu s? nik?e, wi?c samodzielnie, w obliczu zbli?aj?cego si? urlopu musia?em si?gn?? do serii. S?dzi?em, ?e The Burning Land, czyli P?on?ce ziemie by?y ostatni? cz??ci?, ale mistrz literackiej batalistyki pope?ni? a? 9 tomw, ktre jak wida? na zdj?ciu, s? ju? w moim posiadaniu.

 

Drukuj

Co? tam w telewizji mwili, ale do wyjazdu przekona?a mnie ulotka znaleziona w skrzynce pocztowej. Zerkni?cie na portal www.defence24.pl, krtka rozmowa z kolegami i jedziemy zobaczy?, czy w Ostrdzie zobaczymy cos konkurencyjnego do wrze?niowych targw w Kielcach.

 

Drukuj

Pani doktor Agnieszka Pietrzyk w?a?nie wyda?a (Wydawnictwo Czwarta strona) swoj? czwart? ksi??k?, czyli ?mier? kolekcjonera. O ile mnie pami?? nie myli, to jeden z pierwszych, je?li nie pierwszy krymina?, ktrego akcja dzieje si? w samym Elbl?gu.

 

Drukuj

Wydawnictwo ERICA opublikowa?o niedawno niewielk? ksi??k? studenta prawa UJ, pod tytu?em Sarmacki Republikanizm. Mi?dzy prawem a bezprawiem. Mo?e tytu? niezbyt zach?ca do przeczytania, ale tre?? jest naprawd? niez?a.

 

Drukuj

Dzi? ju? spokojnie mo?na stwierdzi?, ?e tegoroczna ods?ona pozna?skich pokazw lotniczych na lotnisku ?awica odby?a si? bez wi?kszych wpadek. Jest to o tyle wa?ne bowiem ?wiadczy dobrze o strategicznym organizatorze tego niezwykle trudnego przedsi?wzi?cia. Tak dla porz?dku przypomn?, ?e AeroFestiwal odbywa si? na czynnym lotnisku komunikacyjnym ?awica, ktre ca?y czas tego lotniczego show przyjmuje i odprawia samoloty pasa?erskie.

 

Wreszcie koniec wojny. Naprawd?? Piotr Langenfeld ko?czy swoj? pasjonuj?c? histori?.

Drukuj

Do?? d?ugo przysz?o nam czeka? na czwart? cz??? dziejw drugiej po?owy 1945. Ci szaleni Polacy s? kontynuacj? Czerwonej ofensywy, Kontrrewolucji i Planu Andersa. Jak wypada ta cz??? w stosunku do pozosta?ych oraz innych ksi??ek autora?

 

Drukuj

Kiedy odbiera?em paczk? z ksi??k? na poczcie, zaskoczy?a mnie jej grubo??. Po otwarciu a? gwizdn??em ponad pi??set stron przedniej lektury, czyli d?ugie, nocne godziny czytania.

 

Drukuj

Muzeum Stutthof w Sztutowie wytrwale realizuje swoj? misj? edukacyjn? wzbogacaj?c nasz? wiedz? wydawnictwami prezentuj?cymi zarwno histori? niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Stutthof ale i region. Praca doktorska Marcina Owsi?skiego nie tylko opowiada o losach miejscowo?ci od lat 1930-stych do 1962, ale tak?e jest zapisem przemian spo?ecznych, gospodarczych i upartej walki by?ych wi??niw o otwarcie muzeum.

 
Więcej artykułów…


Strona 5 z 28

Nowa książka

Nagroda Jury 2015


Książka roku 2010


Start