Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Drukuj

Cie? proroka to trzecia cz??? przygd Amerykanina o polskich korzeniach Matta Pulaskiego, ktry wspiera nasz? policj? w walce z mafi?, Kremlem i wszystkimi, ktrzy prbuj? tu namiesza?. Tym razem Vladimir Wolff wskazuje na zagro?enie muzu?ma?skie, ktre na pewno jest realne.

 

Drukuj

Jeden z najpopularniejszych autorw war-fiction ju? wkrtce spotka si? z czytelnikami w Elbl?gu. Zanim to nast?pi, krtko o jego debiucie. Gda?szczanin jako korespondent wojenny w 2009 roku dwukrotnie odwiedzi? ?o?nierzy USA i uczestniczy? w dzia?aniach wojennych. Raport z tych wydarze? znajdziemy na kartach publikacji WarReport.

 

Drukuj

W serii Biblioteka Wojskowa wydawnictw ERICA / TETRAGON ukaza?a si? bardzo ciekawa pozycja autorstwa jednego z najs?ynniejszych dowdcw II Wojny ?wiatowej Erwina Rommla. Spisane pod koniec lat 1930-stych wspomnienia z czasw Wielkiej Wojny pokazuj? przebieg szeregu kampanii w ktrych bra? udzia? m?ody podporucznik kajzerowskiej armii: od pocz?tkw wojny na froncie zachodnim do bitwy pod Verdun, przez wirtemberski batalion grski i kampanie w rumu?skich Karpatach oraz walki na froncie w?oskim nad rzek? Piaw?.

 

Drukuj

Wydawnictwo ERICA opublikowa?o jesieni? tego roku kolejn? prac? specjalisty od prehistorii i ?redniowiecza barbarzy?skiego - Artura Szrejtera po?wi?con? wierzeniom Germanw.

 

Spotkanie autorskie

Drukuj

Spotkanie autorskie w Parafii b?. Brata Alberta

 

Drukuj

Odkrywanie najtragiczniejszego okresu istnienia Naszego Miasta przypomina poniek?d prac? konserwatora sztuki, ktry pragnie ods?oni? bezcenn? polichromi? przykryt? nie tylko warstw? wapna, ale tak?e kolejnym malowid?em, ktre pacykarz narzuci? na ?cian? by maskowa?o prawdziwe dzie?o. Warstwy obrazu przenikaj? si?, cz??? zosta?a wy?arta b?d? odbita. I nawet je?eli uda si? pracuj?cemu arty?cie ods?oni? fragment, to nie ma do ko?ca pewno?ci czy ma do czynienia z arcydzie?em czy pod?ym bohomazem.

 

Drukuj

To kolejna ksi??ka rosyjskiego propagatora historii XX wieku, ktry podobnie jak Suworow i So?onin ods?ania perfidi? sowieckiego imperializmu oraz zgubne skutki komunizmu dla samej Rosji.

 

Drukuj

Zadebiutowa?em w fachowym kwartalniku "Golf & Roll" ale w wersji bardzo okrojonej. Tutaj znajdziecie pe?en artyku?.

Pierwsz? rzecz?, ktr? na pewno zauwa?? polscy golfi?ci przegl?daj?c strony szwedzkich Kubw golfowych jest s?owo banan. Nie inaczej jest w przypadku strony Ronneby Golfkubb, gdzie okre?lenie to jest wszechobecne. Jakie wi?c s? zwi?zki bananw z golfem w Szwecji? Zanim ujawni? odpowied?, krtkie wyja?nienie.

 

Warszawa 2015

Drukuj

Krtki przegl?d komrkowych fotek z sobotniego pobytu na Targach Ksi??ki Historycznej i spotkania z czytelnikami.

 


Strona 6 z 28

Nowa książka

Nagroda Jury 2015


Książka roku 2010


Start