Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Gdzie warto kliknąć

Strony do podgl?dni?cia

Badaj?c histori? Elbl?ga i regionu korzystam z bardzo wielu stron internetowych. Mam nadziej?, ?e "Elbing 1945" zach?ci wiele osb do samodzielnego poszukiwania wiedzy, dlatego te? chcia?bym s?u?y? krtk? podpowiedzi?.

Pomorskie Forum Eksploracyjne - to prawdziwa kopalnia wiedzy, cho? bardziej skierowana do poszukiwaczy zabytkw historycznych ni? historykw "teoretykw". Znajomo?c faktw u wielu forumowiczw jest zdumiewaj?ca, podobnie jak ch?? wsp?pracy. Warto ustawi? sobie PFE jako jedn? ze stron startowych.

Elbl?ska Biblioteka Cyfrowa- podstawowe ?rd?o informacji dla historykadotycz?ce Elbl?ga. S? tam stare numery czasopism oraz ksi??ki adresowe miasta, np: Einwohnerbuch von Elbingz 1930 roku. Tam znajdziecie niektrych z bohaterw ksi??ek o Elbl?gu. Do sprawniejszego pos?ugiwania si? zasobami trzeba ?ci?gn?? programik ze strony biblioteki. Warto te?, je?eli ma si? jakie? w?asne materia?y pisemna da? im do wyskanowania.

Elbinger Heimatseite - strona pana Hansa Joachima Pfau. W j?zyku niemieckim, z przej?ciem na jej polsk? wersj? t?umaczon? przez pana Bogdana Kiebziaka. To przeogromna kopalnia wiedzy na temat miasta i regionu prowadzona przez wielkiego mi?o?nika Elbl?ga. S? mapki, zdj?cia, liczne ciekawostki. Dobry pocz?tek dla wszystkich, ktrzy chc? zacz?? przygod? z lokaln? histori?.

Odkrywca - forum oglnopolskie zawieraj?ce fantastyczne galerie zdj?ciowe ( np z 1939 roku), ale o niezbyt przyjaznym uk?adzie i wymagaj?ce cierpliwo?ci w przeszukiwaniu. Tak?e administratorzy nie s? zbyt tolerancyjni dla nowicjuszy. Ale zasb informacji jest ogromny.

Kenig.org - strona poszukiwaczy historii z Krlewca. Szczeglnie warto wej?? na Forum (????? ), a zw?aszcza na dzia? ????? 2 ??????? ?????, gdzie znajduje si? masa informacji zwi?zanych z walkami o Prusy i szturmem Krlewca. Mo?na tu znale?? fantastyczne fotografie i mapy. Dodatkowo Rosjanie mog? pomc w wyszukiwaniu informacji na innych stronach rosyjskoj?zycznych. Je?eli nie znacie rosyjskiego lub nie mo?ecie pisa? w cyrylicy warto pos?u?y? si? translatorem (http://translation2.paralink.com/).

RKKW in WWII - stronaw j?zyku angielskim zawieraj?ca mas? informacji o dzia?aniach armii sowieckiej w czasie II wojny ?wiatowej. Zawiera liczne mapy walk, spisy jednostek, opisy uzbrojenia i umundurowania, galerie zdj?ciowe. Warto przegl?dn?? w poszukiwaniu informacji i oglnikowych i szczeg?owych.

Wehrmacht Awards.com - strona i forum po?wi?cona wyposa?eniu, umundurowaniu a przede wszystkim odznaczeniom wszystkich rodzajw wojsk hitlerowskich. Niestety, strona nie jest kompletna, ale mo?e by? pomocna. J?zyk angielski.

Panzer und Kanonen - przewodnik po kolekcjach broni pancernej z kilku muzew w Europie. J?zyk niemiecki.

German Luftwaffe Aces - ciekawa strona po?wi?cona najlepszym pilotom Luftwaffe. Biogramy, opisy walk i spr?etu. J?zyk angielski.

Czo?giem Forum - forum dla mi?o?nikw pancernych. Poza cz?sto dok?adnymi informacjami po?wi?conymi wozom bojowym znajdziecie te? spory dzia? modelarski.

Panzerwaffe -galeria niemieckiej broni pancernej. Krtki przegl?d typw, schematy, wzory malowania. Tak?e galeria pojazdw przeciwnikw Panzerwaffe. Strona jest do?? cz?sto aktualizowana. J?zyk polski.

Axis History Forum - jedno z najlepszych ?rde? wiedzy dotycz?cej si? zbrojnych III Rzeszy. Du?o dzia?w tematycznych i wiele tematw. Niez?yzasb zdj?ciowy. J?zyk angielski.

Panzer Archiv - jedno z najlepszych forw po?wiecone si?om zbrojnym III Rzeszy. Ogromny zasb wiedzy i zdj??. Troch? zbyt "germanofilskie" ale je?eli si? dobrze pogada z moderatorem Janem - Henrikiem mo?na zdoby? mas? danych.

Lexikon der Wehrmacht - najlepsza niemieckoj?zyczna strona po?wi?cona Wehrmachtowi. Masa informacji dotycz?cych organizacji, jednostek, biogramy po??czone ze zdj?ciami. Strona jest traktowana jako ?rd?o wiedzy naukowej.

Skorowidz map Messtichblatt - wspaniale przygotowane zestawienie niemieckich map wojskowych w skali 1:125000. Mo?na pobiera?.

WIG Map Archive - archiwum map polskich Wojskowego Instytutu 1919-1939 z doskona?ymi mapami polskimi w r?nych skalach.Na stronie s? tak?e mapy wojskowe innych krajw. Godne polecenia.

Inne Oblicza Historii - stronamagazynu historycznego wraz z ciekawym forum. Szereg serwisw po?wieconych broni strzeleckiej, pancernej, marynarce, fortyfikacjom. Sporo konkursw.

Histmag - jeden z najwi?kszych portali po?wi?conych historii.?wietny dzia? po?wi?cony recenzjom, sporo konkursw.

Gliederung und Stellenbesetzung - strona w j?zyku niemieckim po?wi?cona sk?adomjednostek niemieckich w 1939 roku i w kolejnych latach. Liczne nazwiska dowdcw.

1939 Kampania Wrze?niowa - ciekawa strona po?wi?cona wojnie obronnej 1939. Jednostki, dowdcy, uzbrojenie, zdj?cia. Warta uwagi.

Wojsko Polskie- struktury organizacyjne - bardzo ciekawa strona po?wi?cona organizacji naszego wojska w 1939 roku. ?wietne schematy organizacyjne. Polecam.

Fortyfikacje w Polsce- dla zaintersowanych kopalnia wiadomo?ci. Szkoda tylko, ?e nie ma nic o okolicach Elbl?ga. Mo?e kto? z czytelnikw tej strony co? doda?

Kriegsberichterstattung - strona w j?zyku niemieckim po?wiecona reklamie w III Rzeszy. Spora cz??? po?wi?cona walkom o obecne Mamonowo.

Flags forum - angielskoj?zyczne forum po?wi?cone flagom i herladyce.

Historia.org - strona i forum po?wi?cone r?nym aspektom historii.

Rangabzeichen Wehrmacht - strona po?wi?cona oznaczeniom stopni Wehrmachtu 1935-1945.

M Model - strona firmy produkuj?cej fantastyczne figurki z ?ywicy. S? naprawd? wyj?tkowe.

Wydawnictwo Militaria - fanom historii chyba nie trzeba poleca?, ale link si? przyda.

Guns.ru - stronai forum zawieraj?ce sporo informacji historycznych, tak?e o snajperach. Trzeba zna? rosyjski.

Westpreussen archiv - strona Christy Muchleisen po?wi?cona Prusom Wschodnim i Elbingowi. Sporo ciekawostek i zdj??. J?zyk niemiecki.

Memoria? - strona s?ynnego rosyjskiego stowarzyszenia. Mo?na tu odszuka? informacje o walkach o Elbl?g.

Westpreussen Archiv - strona pani Christy Muhleisen, z licznymi informacjami i bardzo ciekawymi zdj?ciami Elbl?ga i Prus. J?zyk niemiecki.

 

Start Gdzie warto kliknąć